Piirikuvernöörin tiedote 11 - 2014-2015

107-a logo 2010preston logo 

Hyvät A-piirin lionit!

 Yhdessä tekemällä tavoitteisiin! ― Tillsammans når vi målen!

Toukokuiset terveiset A-piirin Leijonat

Kevät on antanut odottaa itseään, mutta eiköhän se sieltä vielä tule.
Klubien toiminta alkaa hiipua ja siirtyä kesätaukoon. Klubit valmistautuvat jo uuteen kauteen ja uusien virkailijoiden toimintavastuuseen. Kesällä klubit pitävät vaihtokokouksiaan tai tapaamisiaan rennoissa mer-keissä ja muutenkin kesä käytetään voimien keräämiseen uuteen toimintakauteen.

Tulevalla kaudella jatkamme piirimme klubien aktiivista ja monipuolista palvelutoimintaa oman lähiympäristön ja isänmaamme sekä kansainvälisten kohteiden auttamiseksi. Tämän kauden aktiviteeteista toivoisin klubien jatkavan edelleen KIITOS VETERAANIT ja NENÄPÄIVÄ aktiviteettia sekä klubien omia aktiviteetteja, jotka palvelevat monin tavoin lapsien, nuorten, vanhuksien ja vammaisten sekä muiden avun tarpees-sa olevien auttamiseksi.

Tulevan kesän aikana maahamme saapuu lukuisa joukko Leijona järjestön nuoria osallistuakseen eripuolilla Suomea järjestettäville Leijona nuorisoleireille. Nuoret tarvitsevat isäntäperheitä huolehtimaan heidän hyvinvoinnistaan leiriaikojen ulkopuolella. Isäntäperhe infotilaisuus on 31.5.2015 Kaarinassa. Lisätietoja tilaisuudesta antaa nuorisovaihtojohtajamme Heini Brushane.

Muistutan klubien sihteereitä ja muita toimijoita raportoida tekemisenne, jotta saisimme kaikki aktiviteettiemme palvelutehtävät hyväksemme Leijona järjestön 100-vuotispalvelurekisteriin. Raportointi siirtyy tulevalla kaudella MyLCI:n kautta tapahtuvaksi. Luokaa tunnukset kansainvälisille LIONS-sivuille, jotta pääsette tutustumaan jo ennakkoon Kansainvälisen päämajan antamiin mahdollisuuksiin.

Muistakaa käydä päivittämässä klubienne tiedot jäsenrekisteriin keväisten uuden kauden virkailijoiden osalta ja muutenkin, vaikka niissä ei muutoksia olisikaan.

ASK ONE – KEEP ALL, Kannustan klubeja edelleen hankkimaan uusia aktiivisia jäseniä turvaamaan toimintamme tulevaisuutta. Kun klubin jokainen jäsen kysyy yhtä uutta ja klubit eivät päästä yhtään vanhaa jäsentä lähtemään pois hienosta harrastuksesta, voimme jatkaa vahvempina palveluamme.
Vain kysymällä saamme uusia jäseniä. Kysykää ja ottakaa uusia jäseniä. Näin toimien klubien tulevaisuus on turvattu.

Tulevalla kaudella on syyskuussa kertaus- ja rästikoulutusta klubien, presidentit, sihteerit ja rahaston-hoitajat. Seuratkaa A-piirin sivuille tulevaa kutsua ko. koulutuksista.

Erityisesti sihteereille ja rahastonhoitajille tulee paljon uutta asiaa, kun raportoinnissa siirrytään tulevalla kaudella MyLCI –raportointiin ja jäsenmaksuissa kansainväliseen päämajaan tulee muutoksia.

Toivoisin, että mahdollisimman moni klubi piiristämme liittyy jäseneksi Turun vuosikokouksen 2016 tukiyhdistykseen. PDG Björn Taxell ja PDG Mikko Torkkeli antavat lisätietoa tukiyhdistyksestä.

Hyvää toimintakauden jatkoa kesään odotellessa

Pertti Tenhunen
Piirikuvernööri.

DG-kirje 11, toukokuu 2014-2015
DG infobrev 11, maj 2014-2015

 
Kielen valinta
Finnish (Suomi)
Piirin tulevat tapahtumat