Klubin sähköpostiosoitteista

Klubin sihteerillä (tai hänen valtuuttamalla lionilla) on vastuu ylläpitää liiton jäsenrekisterissä ajantasalla olevat sähköpostiosoitteet (eli niin sanotut email-aliakset). Piirin toimihenkilöt eivät tee päivityksiä klubin jäsenrekisterin tietoihin.

Rekisteriin tulee kirjata vähintään kaksi toimivaa sähköpostiosoitetta, joita luetaan vähintään kerran viikossa. Postilaatikossa tulee lisäksi olla tarpeeksi tilaa (> 10 MB) jatkuvasti, jotteivat postit jää saapumatta laatikon täyttymisen takia.

Piirin tiedotteet ja laskut toimitetaan ainoastaan sähköpostitse ja jos sähköpostiosoitteet eivät ole kunnossa klubi jää täydelliseen pimentoon piirin tapahtumista. Pahimmillaan se saa myös huomautuksia maksamattomista laskuista.

Henri Säilä
DC Internet & webmaster (2009-2010), piiri 107-A

Viimeksi päivitetty (06.08.2010 09:28)

 
Kielen valinta
Finnish (Suomi)
Piirin tulevat tapahtumat