Lyhenteet

Lionskieli sisältää erinäisen määrän eri lyhenteitä. Koska keskustelussa ne vilisevät usein, ei mukana pysyminen ole helppoa ilman tietoa niiden merkityksestä.

Lyhenne

Englanti

Suomalainen vastine

DG District Governor Piirikuvernööri
DG-e District Governor Elect Piirikuvernööriehdokas
VDG Vice District Governor
Varapiirikuvernööri
PDG Past District Governor
Entinen piirikuvernööri
IPDG Immediate Past Disctrict Governor Edellinen piirikuvernööri
CC Council Chairman
Liiton puheenjohtaja
IPCC Immediate Past Council Chairman
Liiton edellinen puheenjohtaja
PCC Past Council Chairman Liiton entinen puheenjohtaja
VCC Vice Council Chairman Liiton varapuheenjohtaja
ID International Director Kansainvälinen johtaja
PID Past International Director Entinen kansainvälinen johtaja
GS General Secretary Pääsihteeri
ZC Zone Chairman Lohkon puheenjohtaja (Lpj)
RC Region Chairman Alueen puheenjohtaja (Apj)
DC District Chairman Toimikunnan puheenjohtaja
IP International President Kansainvälinen presidentti
PIP Past International President Entinen kansainvälinen presidentti
IPIP Immediate Past International President Edellinen kansainvälinen presidentti
KVN Council of Guvernors Kuvernöörineuvosto
PNAT District Governors Advisory Committee Piirikuvernöörin neuvoa antava toimikunta
YEC Youth Exchange Chairman Nuorisovaihtojohtaja
IRC International Relations Chairman Kansainvälisten suhteiden johtaja
LDC Leadership Development Chairman Koulutusjohtaja
LeoC Leo Chairman Leojohtaja
CS Cabinet Secretary
Piirisihteeri
CT Cabinet Treasurer Piirin rahastonhoitaja
MD Multiple Disctrict Moninkertaispiiri (kuten esim. Suomi)
EF Europa Forum Euroopan yhteistyöneuvosto
NSR Nordic Cooperation Committee Pohjoismaiden yhteistyöneuvosto
 
Kielen valinta
Finnish (Suomi)
Piirin tulevat tapahtumat