Nuorisovaihtotiedote 2014-2015

Tiedote - Meddelande 3-2015

Kohti kesää ja elämyksiä!

kattely 27.3.2015 400Nuorisovaihto on nimensä mukaisesti nuorten vaihtoa maiden välillä. Suomalaisnuoret ovat nyt saaneet tiedot kohdemaistaan ja suunnittelevat parhaillaan matkojaan. Nyt meidän onkin aika keskittyä isäntäperheiden löytämiseen maahamme kesällä 2015 saapuville nuorille, jotta tulevinakin vuosina voimme lähettää omiamme maailmalle.

Isäntäperheeksi voi ilmoittautua oikeastaan millainen perhe tahansa, joka on halukas avaamaan kotinsa ovet uudelle tuttavuudelle ja uudelle kokemukselle, jonka vieraasta kulttuurista tuleva nuori tuo tullessaan. 

Nuori tulee perheeseen oppimaan tavallisia suomalaisia tapoja ja elämää eli mitään ihmeellisyyksiä tai ylellisyyksiä ei isäntäperheeltä vaadita. Lisää isäntäperheenä olemisesta voi lukea sivun alla olevasta isäntäperheohjeesta ja tarinnoita nuorisovaihdosta voi lukea Jalopeuralehdessä sivuilla 52 - 55.

Kesällä 2015 A-piirissä majoittuvien nuorten leiri on 17. - 24.7. joten isäntäperhetarve ajoittuu heinäkuun alkuun viikoille 27- 29. Nuorten saapumispäivä on noin kaksi viikkoa ennen leirin alkua.

Isäntäperhelomakkeen täyttämällä ja palauttamalla minulle osoitteella Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den voi ilmoittautua isäntäperheeksi. Lomake löytyy tämän sivun alalaidasta. Mitä nopeammin isäntäperheet saadaan kasaan, sen nopeammin voidaan nuorille perheet jakaa ja yhteydenpito perheen ja nuoren välillä voi alkaa.

Pyrimme täällä kaudella isäntäperheiden toivomuksesta kehittämään isäntäperhe toimintaa niin, että isäntäperheisen keskinäinen yhteyden pito ja klubien aktiivisuus nuorisovaihdossa vahvistuisi. 

Toivotan kaikki ilmoittautuneet isäntäperheet ja isäntäperhetoiminnasta kiinnostuneet sekä kaikkien klubien nuorisovaihtajat tervetulleiksi Isäntäperheinfoon sunnuntaina 31.5.2015 klo 17.00 Kaarinan lukiolle Voivalantie 7, Kaarina.

Tehdään yhdessä tästä toiminnasta entistä hauskempaa!Mot sommaren och upplevelser!

YE MD 107 logoUngdomsutbyte är som ordet uppger utbyte av ungdomar mellan länder. Finländska ungdomarna har nu fått infon om deras destinationsländer och planerar som bäst deras resor. Nu är det dags för oss att koncentrera oss på att finna värdsfamiljer åt de ungdomar som anländer till Finland under sommaren 2015, så att vi även under de kommande åren kan skicka egna ut i världen.

Vilken familj som helst, som är villig att öppna sina dörrar för en ny bekantskap och en ny upplevelse som en ungdom från en främmande kultur bär med sig, kan anmäla sig som fosterfamilj. Ungdomen kommer till familjen för att lära sig vanliga finländska seder och liv, så inget speciellt eller lyx krävs av fosterfamiljen.

Mera info om att vara fosterfamilj finns i fosterfamiljanvisningen längst ner på sidan, och berättelser om ungdomsutbyte kan läsas från senaste upplagan av Jalopeura-tidningen sid. 52-55.

Lägret för ungdomar som inackorderar under sommaren 2015 i A-distriktet är 17. - 24.7, så behov av värdfamiljer är i början av juli veckorna 27-29. Dagen då ungdomarna anländer är ungefär två veckor före lägret. Man kan anmäla sig som värdfamilj med att fylla i värdfamiljblanketten och skicka ifyllda blanketten åt mig via e-post Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .

Blanketten finns nere på denna sida. Ju snabbare vi får värdfamiljerna, desto snabbare kan vi placera ungdomarna och kontakten mellan familjerna och ungdomarna kan börja.

Under denna period strävar vi enligt värdfamiljernas önskning att utveckla värdfamiljaktiviteten på ett sådant sätt, att ömsesidig kommunikation mellan värdfamiljer, samt klubbarnas aktivitet angående ungdomsutbyte förstärks.

Jag hälsar alla värdfamiljer, samt intresserade av värdfamiljaktivitet och klubbarnas ungdomsutbytesansvariga hjärtligt välkomna till värdfamiljinfon söndagen den 31.5.2015 i Kaarinas gymnasium Voivalantie 7, Kaarina.

Tillsammans gör vi verksamheten ännu roligare!

 


 

Tiedote - Meddelande 1-2015

Nuorisovaihto on mahdollista vain yhteistyöllä!

Nuorisovaihtoryhma 2014 400Lions nuorisovaihdon tavoitteena on luoda nuorille turvallinen mahdollisuus tutustua eri maiden kieliin ja kulttuureihin.

Lions nuorisovaihto tapahtuu kansainvälisesti hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti ja kohdemaita on paljon.

Vaihtoon lähdetään kesällä noin 3-4 viikoksi kohdemaasta riippuen. Useissa maissa vaihto koostuu isäntäperhejaksosta ja leiristä. Kohdemaihin voi tutustua alla olevassa linkissä ”Kohdemaat”.

Piirimme 107-A on jo vuosien ajan ollut aktiivisin piiri nuorisovaihdossa. Toivon, että tämä perinne jatkuu ja mahdollisimman moni klubi ottaa kaudelle 2014 – 2015 nuorisovaihdon yhdeksi aktiviteetiksi.

Nuorisovaihto ei välttämättä vaadi klubilta suuria taloudellisia satsauksia, vaan jokainen klubi päättää lähetettävien nuorten määrän ja summan, jolla klubi osallistuu matkan kustannuksiin.

Vaihtoon lähteminen ei myöskään edellytä vaihtonuoren perhettä ottamaan vaihtoon tulevaa nuorta kotiinsa mutta olisi hienoa jos perhe voisi toimia samana tai tulevina kesinä nuorisovaihdon isäntäperheenä, jotta voimme ottaa vastaan tänne nuoria ja edelleen tulevaisuudessa lähettää nuoriamme ulkomaille vaihtoon.

Lisätietoa isäntäperheenä olemisesta voi katsoa isäntäperhe ohjeesta alla.


Ungdomsutbytet är möjligt bara genom samarbete!

Nuorisovaihtologo 2014 245Syftet med Lions ungdomsutbyte är att för ungdomarna skapa en trygg möjlighet att bekanta sig med olika länders språk och kultur. Lions ungdomsutbyte sker enligt internationellt godkända regler och destinationsländerna är många. Utbytet sker under 3-4 veckor sommartid beroende på destinationsland. I de flesta länder består utbytet av en värdfamiljsperiod och ett läger. Mera info om destinationsländerna fås på länken nedan "Kohdemaat".

Vårt distrikt 107-A har redan i åratal varit det aktivaste distriktet inom ungdomsutbytet. Jag hoppas att denna tradition fortsätter och att så många klubbar som möjligt tar ungdomsutbytet för perioden 2014-2015 som en aktivitet. Ungdomsutbytet innebär inte nödvändigtvis stora kostnader för klubben, utan varje klubb besluter om antalet ungdomar som skickas iväg och med vilken summa klubben deltar i resekostnaderna.

 Fastän utbytet inte förutsätter att ungdomens familj i sin tur tar emot en utländsk ungdom, så skulle det vara fint om familjen kunde fungera som värdfamilj samma el kommande somrar. Då kunde vi ta emot ungdomar hit och också i framtiden skicka våra ungdomar på utbyte utomlands. Läs mera om hur det är att vara värdfamilj i värdfamiljsanvisningen nedan.

Olen käytettävissä ja annan mielelläni lisätietoja kaikissa nuorisovaihtoon liittyvissä asioissa.
Ota rohkeasti yhteyttä!

Jag står till förfogande och ger gärna tilläggsinformation i alla frågor rörande ungdomsutbytet.
Ta frimodigt kontakt!

Heini Brushane
puh. 041 4588 442
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den


Linkit ja lomakkeet - Länkar och blanketter

Hakuohjeet klubit
Hakuohjeet nuoret
Isäntäperheohje

Sökninganvisningar för klubbar
Sökninganvisningar för för unga
Anvisning för värdfamiljer

Hakulomake/Ansökan (Excel) nuorisovaihtoon kesäksi 2015
Isäntäperhelomake/Värdfamiljsblankett
Kohdemaat kesällä 2015/Destinationsländerna under sommaren 2015
Camp destinations 2015 in Europe

2014-2015 Lions International Youth Camp & Excange Directory

 

Senast uppdaterad (2015-04-28 21:49)

 
Kielen valinta
Svenska (Sverige)
Piirin tulevat tapahtumat